vlier bloesem700 180

De plantage van De Fledder ligt aan de noordkant van Molenrij. Het perceel maakt onderdeel uit van een nagenoeg ongeschonden kwelderwal die langs een tak van de voormalige rivier de Hunze ligt. Deze kwelderwal loop grofweg van Hornhuizen via Kruisweg, Kloosterburen en Molenrij naar Nijenklooster.

Het perceel van 0.80 ha grootte is van archeologische waarde: het is namelijk een nog gave huiswierde, die 900 jaar geleden is ontstaan.

Voordat De Fledder er bijzonder fruit plantte, werd de grond gebruikt door volkstuinders uit Molenrij. Daarvoor maakte het perceel onderdeel uit van het landbouwbedrijf van de familie Halsema.

In de volksmond wordt voor het stuk grond vaak het woord 'Koepen' gebruikt; het Groninger woord voor kuipen. Deze kuipen hadden weer te maken met een leerlooierij die hier gevestigd is geweest.